415. Z

Eén van de fascinerende details van de invasie van Oekraïne is het gebruik van de letter Z als symbool op de Russische ‘hardware’. Voor zover mij bekend is, ondanks naarstig gespeculeer, de reden voor die keuze nog steeds niet duidelijk. In elk geval is het effectief om ermee de eigen troepen te herkennen. Al kan dat ook handig voor de vijand zijn.

Maar waarom Z? Waarom niet P?

Amsterdam, Koningsdag 2022.

Vanuit mijn jeugd doet Z me in eerste instantie aan Zorro denken, een romantische held. Daarbij stond Zorro voor ‘Goed’, terwijl ik de Z van nu juist associeer met ‘Kwaad’.

Sinds ik het alfabet onder de knie heb gekregen verbind ik Z ook met The End. En wie weet is dat in dit geval nog niet zo gek. Hopelijk in de betekenis: The End voor P. Zelfs al schrijven de Russen thuis Z als З, voor gebruik buitenshuis is de Z heel gangbaar. En Oekraïne is ‘buitenshuis’, al vindt P dan van niet.

Maar omdat onze Z de hunne niet is, kan het ook zijn dat de Russische bedenker ervan als symbool voor de ‘speciale militaire interventie’ daarbij helemaal niet aan onze Z heeft gedacht.

Al wordt in Oekraïne nog wijdverbreid Russisch gesproken, inmiddels is P erin geslaagd om met zijn agressie zelfs Russen die in Oekraïne wonen en woonden van zich te vervreemden. Daarvan hadden we er laatst een te eten, samen met zijn Oekraïense vrouw. Zelfs na decennia in Kyiv spreken ze ook onderling alleen Russisch, maar nu is de scheiding met Rusland definitief.

Kyiv (detail)

Curieus is dat P er alsmaar op blijft hameren dat zijn actie is bedoeld ter ‘denazificering’ van een voormalig deel van de Sovjet-Unie dat naar zijn idee ‘natuurlijk’ bij Rusland hoort. En dat terwijl zijn eigen optreden eruitziet als een onontkoombare déjà vu van WO II: een steeds onvrijer binnenland dat gepaard gaat met het innemen van steeds meer buitenland, zonder dat hem daarbij veel in de weg wordt gelegd. Destijds verschenen daarbij steeds meer hakenkruizen in het openbaar, inclusief in de revers, iets dat je nu ook ziet met Z’jes op auto’s en in knoopsgaten van Russische voorstanders van de oorlog. Ondanks dat in een filmpje uit de Sovjettijd een interessant licht wordt geworpen op de betekenis van Z. Daarin wordt het gebruik van Z juist verbonden met de (Duitse) fascisten, de nazi’s.

Het is een tekenfilmpje, bedoeld voor kinderen. Iets dat kennelijk nog steeds wordt gezien als een goede manier om kinderen iets bij te brengen, getuige een filmpje van nu, waarin P’s (al dan niet gemeende) kijk op de dingen beeldend wordt uitgelegd. Ter ‘stichting’ van de jeugd.

Zolang The End maar het einde van ‘Ploertin’ betekent, dan is het goed. Maar kan het ook nog het einde van de wereld worden?

Meerdere weken geleden sprak ik een historicus, een kenner van vooral WO II, die er toen al van uitging dat WO III voor de deur staat. Als vrijwel onafwendbaar. Omdat van het een het ander komt en als het momentum van ‘het een’ maar groot genoeg is ‘het ander’ niet meer te voorkomen valt.

Je zou WO II kunnen zien als een soort gevolg/vervolg van WO I, maar vooral die Eerste was er een die velen niet zagen aankomen. Een echte ‘Van Het Een Het Ander-oorlog’.

Het is op deze site al vaker gememoreerd: de stelling dat er nooit meer oorlog zou komen als de aanstichters alle variabelen konden overzien. Maar in Italië bestaat er het gezegde:

‘De mamma van l’imbecile is altijd zwanger’.

Telkens opnieuw komt er weer iemand die denkt: ‘Als ik nu dát doe, dan krijg ik wat ik wil’. Zonder inzicht in wat er daardoor allemaal aan het schuiven gaat…

Kortom, het kan alleen nog maar meevallen.

*

Stop Z-gas & Z-olie. Nu!

Sinds het begin van de oorlog is iedere betaling aan Rusland onverdraaglijk.

Maar nog steeds ondersteunen alleen al de landen van de Europese Unie een ‘Zpeciale moord-, verwoestings- en verkrachtingsoperatie’ met honderden miljoenen euro’s per dag.

Er moet per direct een totale economische boycot komen, waarbij de pijn daarvan voor onszelf in Europees verband moet worden verdeeld. De boycot moet aanhouden tot Rusland zich uit Oekraïne heeft teruggetrokken en is begonnen met herstelbetalingen, inclusief smartengeld. In de (mogelijk oneindige) tussentijd moeten Russische activa in het buitenland die kunnen worden geconfisqueerd, voor dat doel worden aangewend.

Het Nederlandse plan om eind dit jaar van het Russische gas af te raken, na betaling van extra veel voor het laatste ‘beetje’, moet van tafel. We moeten het maar zien te redden zonder Z-gas vanaf nu.

*

Deelname op persoonlijke titel van Russen in de kunsten en de sport moet mogelijk blijven.

*

Het Sovjet Z-filmpje Anno 1973.

Het P-sprookje Anno Nu.

TERZIJDE

Terminaal zieke kinderen in een kankerhospice vormden in de Russische plaats Kazan samen met verplegend personeel op de binnenplaats een Z voor een dronefoto.

1) Geen spontane suggestie van de kinderen zelf, vermoed ik.

2) Los van het wansmakelijke idee, zouden Italianen zoiets nooit doen. Alsof het aangeeft welk lot ook Z beschoren is…

‘Ironie’

Het onderzeeërtje dat in het kinderfilmpje een schip met een Z ontdekt, draagt de naam Neptunus.

Net als de Oekraïense raketten die de Russische kruiser Moskwa troffen. Mogelijk ook getooid met een Z.

P-variant

Nu net zag ik een P-variant hier vlakbij op straat. In mini-NL-versie.

Een tram staat stil, midden op een kruising. De bestuurster onderhoudt zich met een jonge man in een elektrisch bestelkarretje en beweert dat ze voorrang had.

De jongeman: ‘Als ik voorrang wil, heb ík voorrang!