187. Gasthuis

'Gasthuis' is ouderwets voor 'ziekenhuis'.
WGM
Hildo Krop: Detail van het voormalige Wilhelmina Gasthuis, Amsterdam.

De term dateert al uit de middeleeuwen, maar ook Anno Nu zijn er nog ziekenhuizen die de naam gasthuis dragen. Eén daarvan is het OLVG, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam-Oost. Van buiten maakt die naam een achterhaalde indruk, maar als je er binnen bent geweest weet je: ‘Hij is juist modern’.

Het OLVG, ik ben er inmiddels vaak geweest. Nu wil een mens eigenlijk nooit in een ziekenhuis komen, maar als het moet dan graag in een gasthuis à la OLVG. Zo aangenaam is het er dat je je eerder een gast voelt dan een zieke. Daardoor word je ook eerder beter.
Je voelt het al direct bij binnenkomst: ‘Hier is iets bijzonders aan de hand’. Pas later leer je dat dat geen toeval is. Er is specifiek over nagedacht en vervolgens gedaan, volgens het principe van ‘de helende omgeving’.
Net zoals je merkt dat alleen al architectuur je buikpijn kan bezorgen, of je juist blij maakt, zo merk je binnen in het OLVG dat inrichting, sfeer en ontvangst een mens goed kunnen doen. Of kwaad. In vrijwel alle Italiaanse ziekenhuizen waar ik ooit ben geweest, voelde je je zelf al onwel worden als je er alleen maar was om een zieke te begeleiden. (Al heb ik eeuwig spijt van die nietfoto, van het clubje medisch personeel dat voltallig stond te paffen onder het bord VIETATO FUMARE / VERBODEN TE ROKEN).
Kortom, al zit de paus dan in Rome, het is weleens goed ons te realiseren dat wij in Nederland in veel opzichten gezegend zijn.

OLVG Varia

– Het OLV van OLVG is wél achterhaald. Katholiek van oorsprong, is het nu voor iedereen.

Spoedeisende gebeden


– Sterker, het lijkt wel of er onevenredig veel allochtone gasten komen.

– Ook opvallend: het aantal vrouwelijke artsen. Maken stuk voor stuk een prima indruk. Niet zelden met opgestoken haar. Zowel aantrekkelijk als van:

‘Ik ben hier niet om mooi te zijn, maar paraat voor wat dan ook’.

– Bij de huisartsenpost voor spoedeisende gevallen schat de dienstdoende arts dat ongeveer de helft van de patiënten met niet-spoedeisende klachten komt.

– Als je zit te wachten bij een polikliniek komt er een dame vragen of je koffie wilt. Echt waar.

– Verwarring met voorbedachten rade: inmiddels bestaan er twee locaties van het OLVG, West en Oost. Maar Amsterdammers weten: ‘Hét OLVG is dat in Oost’.

Bij de Eerste Hulp

– Verbluffend: je verwacht er een koortsachtige sfeer, maar nee. Het is er surreëel rustig.

– Je bent er met iemand die met haar hoofd op de vloer is gevallen. Een andere wachtende vertelt:

‘Ik ken iemand die net nieuw laminaat had. Hij viel erop met zijn achterhoofd. Twee dagen later was-ie dood.
En hij was net zo blij met z’n laminaat!’

– Er blijkt ook zoiets te bestaan als wel of niet helende T-shirtteksten.
Een jonge man zit met zijn hand in het verband. Naast hem zijn vriendin. Zij had zo’n zin in een augurk, waarop hij het deksel van de pot voor haar wilde openwrikken met een mes. Maar… het deksel ging er niet af, zijn duim bijna wel.
De tekst op het T-shirt van zijn vriendin:

I NEVER
LIKED YOU
ANYWAY

TERZIJDE

Eerste Trage Hulp

In 2015 was in een tiental ziekenhuizen in Rome meer dan 10% van de patiënten niet binnen 24 uur geholpen.
(Dit wijst zeker op een dramatische toestand, maar ook op het feit dat veel mensen een beroep doen op de spoedeisende hulp terwijl ze naar de huisarts hadden moeten gaan).