421. Sturing / Deel 1

Hoe presenteer je iets zó dat je doelgroep doet wat je wil? Of niet doet wat je wilt dat ze niet doen.

Daar breken velen zich het hoofd over. Zowel de privémens als ‘de autoriteiten’.

Fascinerend is te zien wat voor verschillende manieren van aanpak en uitvoering er zijn, variërend van een simpele mededeling:

Met stok.

tot aan meer of minder uitgebreide pogingen de geadresseerden te overtuigen van het waarom.

Voertaal.

Een greep uit mijn collectie:

De vloek is duisternis / Het gebed is licht
À la Ploertin.
Was getekend: Desmond Tutu.
Voorzichtig! Herder met heupziekte.
Fatsoensrakker 2.0

Wordt vervolgd.

Deel 2

Terzijde

Trouwe volgers van deze site zullen een aantal van deze beelden herkennen, in een ander verband. Mogelijk ook onderstaande clip.

– De bijbel: ‘Een zachte tong verbreekt beenderen‘.

In elk geval kan je met een zoetgevooisd verzoek vaak ver komen.