De Ouwe Rot

 

A

Memoires
uit
HET ANTIQUARIAAT

De Ouwe Rot

Een collega, een ouwe rot, dat kon niet missen. Met die trefzekere vingers.
– Dus u zit al heel lang in het vak?
– Dat kan je wel zeggen, ja.
– Is er nou veel veranderd in al die tijd?
– Nou en of. Het publiek nog wel het meest. De mensen willen geen advies meer, zoals vroeger.
En de universiteiten, die vroeger veel kochten, hebben geen geld meer.
De studenten krijgen tegenwoordig alles op stencils, in van die syllabi. En bovendien, los daarvan, zeg ik altijd: ‘Vroeger had een student een radiootje van vijftig gulden in z’n kamer en boeken ter waarde van duizend gulden, maar tegenwoordig vind je in een studentenkamer voor vijftig gulden boeken en een stereotoren van duizend piek.
‘Nee, de klanten, daar zijn steeds meer yuppies bij. Die kopen boeken over Cobra, en zo.

krabbel

Alle Memoires uit Het Antiquariaat