De Nachtvlinder

paradijs

 

La Falena – De Nachtvlinder

Vlindervrienden zijn sympathiek. Natuurlijk. Maar ze zijn ook onnavolgbaar.
Zelf ken ik zo’n ‘vlinderoloog’. Die vraag ik altijd welke soorten ik zie. Ik maak een foto, schiet ‘m af naar Tim, en dan maar wachten. Meestal niet lang. En wat krijg je dan terug, bijvoorbeeld?

Dit is een weeskind, uit een groep bijzonder fraaie nachtvlinders behorende tot de familie van de uilen‘.

Kunt u/kan je het nog volgen? Waar gaat het hier eigenlijk over? Over vlinders, toch?
Maar ja, zij hebben er verstand van. Ik niet. Ik wist niet eens wat een mot eigenlijk is. Ik dacht altijd: ‘Een grijsbruin ding met vleugeltjes dat de neiging heeft op je bord in de jus te gaan liggen’.
Maar nee. Een mot = een nachtvlinder. Voilà. Dat is alles. Meestal zie je ze niet. Zolang er geen lampen zijn. En geen jus. Sommige motten zie ik zelfs nooit, zoals de klerenmot. Daar zie ik alleen de gaten van. Maar waar die motten zitten? Geen idee. En al probeer ik soms zo’n gat te besluipen, geen leven te bekennen.
Oké, de klerenmot doet je wat. Op een bepaalde manier. Maar de meeste motten laten je koud. Hoewel, sommige…. Net als menselijke nachtvlinders gaan die juist heel opvallend gekleed. De mensen om aandacht te trekken, de motten om af te stoten. Zo doen ze aan ‘body language’ zelfs zonder te bewegen.
Neem het rode weeskind. Hij zat voor de deur. Misschien wel als gevolg van een defect. Er miste een stukje, precies aan het deel waar hij die gekke naam aan dankt. De kleuren ervan zijn dezelfde als die van de kleren waarin de burgerweeshuiskinderen van Amsterdam werden gestoken. Destijds. Maar de hoofdstedelijke kleuren zijn nog steeds dezelfde.

Weeskind.M

Ik zei het al, vlinderologen zijn onnavolgbaar. Er bestaan zelfs ‘dagactieve nachtvlinders’…
En wat is dit dan voor een mot, deze hier?

Beervlinder.M

Een beervlinder‘, weet Tim. Een wat?! Nou ja, die kan er ook nog wel bij. Trouwens, de Engelsen kunnen er ook wat van. Volgens hen is deze zelfde fladderaar een garden tiger, een tuintijger.
Gaat het met de Europese Unie ooit nog wel iets worden?

Leuke site:
www.vlindernet.nl
Alle Details