330. Vet & Mager

Voor degenen met oren die willen horen heeft de bijbel ons een concept cadeau gedaan:

De Zeven Vette & De Zeven Magere Jaren.

Dat is, zoals wel meer in dat boek, bij wijze van spreken. Die Zeven-Zeven wil maar zelden lukken. Eerder is het 1-10, 4-6 of 8-3. Maar het idee achter Vet & Mager is niet bij wijze van spreken. Concreter kan het niet: in de vette jaren moet je oppotten om ook de magere door te komen.

Bern.M

In het niet zo verre verleden hadden we de bankencrisis. De banken hadden in hun vette jaren niet voldoende opgepot. En dat terwijl die vette jaren niet gewoon vet waren. Ze waren tonnenrond XXL. Dat werd gedaan via geperverteerde verdienmodellen met onverantwoord risico.
Toen het mis ging had bij veel banken in plaats van ‘Vet & Mager’ het natuurlijke verloop ‘Vet & Dood’ moeten zijn. Maar nee: de eerder behaalde winsten bleven privé en de verliezen werden publiek gemaakt. Tijdens Vet werden enkelen dik, tijdens Mager sprong iedereen bij.

Het lijkt wel alsof in tijden van corona dit ‘bankenmodel’ nu vrijwel algemeen wordt omarmd.
Moeten de zwakken, die buiten hun schuld door corona in de problemen zijn gebracht, worden beschermd? Zeker. Maar zijn niet opvallend velen opvallend snel in de problemen? Los van degenen die overheidsgeld claimen ‘omdat het kan’ zonder zelf in problemen te zijn.

Hebben mensen tijdens De Vette Jaren wel voldoende opgepot? Of hebben ze in die goede tijd all-inclusive veel uitgegeven, ervan uitgaand dat belasting betalen ook een abonnement is op all-inclusive hulp van de staat als het beeld op zwart gaat? Zo ja, moet er dan in het vervolg geen verplichting komen tot buffervorming bij burgers, zoals dat nu bij banken geldt?
Sommige kleine beestjes doen dat al vanzelf.

 

PS.M
Just-in-time delivery? Ammehoela!

 

Maar hoe zat het ook alweer, in de bijbel? Was het toen niet juist ook de overheid die voorraden aanlegde om daarmee het volk te helpen in tijden van schaarste? Toch maar weer eens nalezen.
Hoe dan ook:

Geen winter zonder voorraad.

krabbel

TERZIJDE

In ander verband is al eens gesproken van de ‘bungeejump-maatschappij’:
Het meest gekke ‘moet kunnen’ en als het misgaat geef jij (of je nabestaande) een ander de schuld.

En, bijna vergeten: ook op reis gaan is een persoonlijk risico.

Genesis 41
Het was Jozef die tijdens overvloed in opdracht van de farao een voorraad aanlegde die tijdens de schaarste werd verkocht.
Nadat hij een droom van de farao correct had uitgelegd.

Eerherstel voor de hamster
Een hamster haalt niet in paniek van alles in huis dat hij niet nodig heeft.
Zonder bijbelkennis doet hij tijdig aan voorraadbeheer.