309. De Koe & Wij

De koe staat er tegenwoordig minder goed op. Hij steekt nu zelfs ongunstig af tegen zijn knorrende mede-leverancier van vlees op ons bord. Een koe is veel inefficiënter dan een varken in het omzetten van voer in vlees. En dat is niet alles.

 

Me.L
Who? Me?!‘ (Ierland, detail)

 

Al lang geleden raakte ik indringend op de hoogte van het feit dat de koe meer bijdraagt aan het ondermaanse dan biefstuk, melk en mest. In een stal op weg naar school meende een dierenarts aan aanschouwelijk onderricht te moeten doen: hij gebruikte zijn aansteker aan de achterzijde van een ruftend rund. Daarop volgde een steekvlam die de gehele stal in de as legde.
Wat brandde was methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas. Achtentwintig keer zo krachtig als CO2.

 

Duo.L
Alleen deze zijn uitstootvrij

 

Enkele jaren later woonde ik als verstekeling een college medicijnen bij. De bijbehorende professor schepte er een satanisch genoegen in zijn studenten te provoceren.
‘Ieder van u doet aan winden en boeren’, zo hield hij ons raaprecht voor. Om daar beeldend aan toe te voegen: ‘Aan het eind van de collegedag druipt hier de bouillon van de ramen’.
Dat raaprechte werkte prima. Ik zie het hem nu nog zeggen. Na ruim veertig jaar.

En nu, nu denk ik: ‘Als je nou achter ons eens een aansteker zou houden? Zijn de bubbels die uit je zwembroek komen ploppen ook niet vooral methaan?’
Antwoord: nee. Methaan zit er vaak nauwelijks in, of zelfs helemaal niet. Veel meer dan een maatje kaarsvlam gaat het met die aansteker dus niet worden.
In een homo-sapiens-wind zit daarentegen altijd stikstof en CO2. Onder meer. Kortom, zoveel beter dan koeien zijn we niet.

Er zijn aanwijzingen dat zeewier in veevoer leidt tot minder gasvorming.
Ook iets voor ons?

 

Flatus Varia

 

Totaal aan menselijke darmgassen per dag: ca. 50 liter.

Wat daarvan niet wordt opgenomen in de bloedsomloop wordt tot wind.

Normaal voor een mens is tussen de tien en vijfentwintig winden per dag.

Per dag slikken we zo’n twee liter aan lucht in.

Meer dan 99% van een wind is geurloos.

Een petomaan = een windenlater met voorbedachten rade, vaak voor publiek.

De terzake begaafde Fransman ‘Le Pétomane’ kon een kaars uitblazen van meters afstand.

Koeien boeren veel meer methaan uit dan ze winden.

 

krabbel

TERZIJDE

Ook (vooral) methaan is aardgas.
Godfried Bomans: ‘Als mijn oma een dubbeltje kon besparen, dan keek ze niet op een kwartje’.
Naar mijn gevoel schaadt het overhaaste afscheid van aardgas het milieu, o.m. door deels over te gaan op een vervuilender alternatief zoals biomassa, die bovendien vaak van (heel) ver wordt aangevoerd.

In afwachting van betere alternatieven hoeft gas niet uit Groningen te komen.

Een milieufenomeen dat pas sinds kort aandacht krijgt heet PFAS, kort voor poly- en perfluoralkylstoffen.
Ironisch:
Vooral bekend van het gebruik in anti-aanbakpannen, is het nu een probleem waar we nog lang aan vastzitten.

Vliegtaks
De voorgenomen heffing op vliegtickets is een lachertje: 7 euro.
Wat er moet komen is zonneklaar: serieuze accijns op kerosine en BTW op vliegtickets.