306. Loszandland

Ooit keken we met ons allen naar één televisiezender.

Toen kwam er een tweede zender bij. Vervolgens nog meer en daarna kwam internet. We ‘verkorrelden’. We werden los zand.
Gisteren: in het restaurant zit naast ons een stel. Elk van de twee is verdiept in de eigen smartphone. De met-anderen-com op MAX, de met-elkaar-com op MIN. Inmiddels heeft zo’n tafereel nieuwswaarde nul, maar verbluffend blijft het. Twee losse korrels. ‘Lattend’ terwijl ze samen zijn.
Disruptive technology‘, ontwrichtende technologie. Airbnb, blockchains, webshops. De vraag is in hoeverre
technologie ons verandert. Maakt het niet eerder duidelijk wie we eigenlijk al waren? Stelt het ons alleen maar in staat dingen te doen die we eigenlijk al hadden willen doen als het eerder had gekund?

 

VW.L
Rather disruptive

 

In elk geval dringen zich paradoxen op. Zoals verrijking en verarming. We kunnen nu snel duizend ‘vrienden’ krijgen en ons daarmee armer voelen dan met die twee van vroeger. Vrienden krijgen en vrienden dumpen, een kwestie van klikken.
We lijken nu individualistischer en tegelijkertijd kunnen we ons via sociale media razendsnel verenigen, althans bijeen komen.
Neem de protesten van de laatste tijd. Boeren, bouwers, onderwijzers, verplegend personeel. Lang hielden ze zich rustig, nu opeens niet meer. Waarom? Zeker, daar zijn allerlei plausibele ‘gewone’ redenen voor:

– de maat was vol
– als er één demonstrant over de dam is…
– er is nu mogelijk geld voor de gestelde eisen

en nog zo wat. Maar toch…
De desintegratie van het gemeenschappelijke lijkt ook door te werken in fenomenen als de erosie van de representatieve democratie, in de richting van bijvoorbeeld referenda, en de afbrokkeling van de macht van de vakbonden. Steeds minder mensen worden lid van een bond en akkoorden die vakbonden bereiken worden niet meer per definitie geaccepteerd door de achterban.
Echo’s van de onderliggende trend vind je terug in reclame:

‘Jij beslist’.

Ook voor fenomenen als de Brexit zijn talloze redenen te bedenken die losstaan van een eventuele invloed van technologie richting ont-binding. Bovendien wordt de Brexit voor een groot deel gesteund door mensen die beter overweg kunnen met de rollator dan met de smartphone. Maar toch…

Ondertussen wordt het er niet makkelijker op. De overheid klaagde er lang over dat ze in overleg met moslims aanspreekpunten misten om mee te kunnen overleggen. Vertegenwoordigers.
Nu lijkt dat probleem zich juist eerder uit te breiden, algemeen te worden.
Bij de Gele Hesjes is het meest gemeenschappelijke het hesje. Verder vertegenwoordigen de meesten zichzelf. Overleg daar maar eens mee…

Wat ook de reden is:

We verkorrelen.

krabbel

TERZIJDE
Tot de scheiding ons scheidt…
In hoeverre is het almaar toenemende aantal echtscheidingen (nu zo’n 40%) het gevolg van verkorreling
en in hoeverre van het zich dat toenemend kunnen permitteren?

Is een huwelijk inmiddels vaak vooral een af te vinken item op de bucketlist? En de bijbehorende partner eerder een ‘levensaccessoire’, meer een inwisselbare module dan de vroegere ‘levensgezel’?

Boeren
Moeten minder produceren. En beter betaald krijgen.
Waarom geen Fair Trade-keurmerk voor Nederland?

Bouwers
Bouwstopprobleem was ‘
waiting to happen‘, terwijl het stikstofprobleem allang happening was.
Compensatiemaatregelen nemen, waaronder maximumsnelheid op alle snelwegen naar 100. 24/7.
Meer bouwen met hout.
Tijdelijke dispensatie?

Onderwijzers
Belangrijkste mensen van het land. Te lang gekort.
Overdreven papierwerk verminderen.

Verplegers
Er meer aanwerven. Migranten?!
Overdreven papierwerk verminderen.

Jeugdzorg
Kan het niet meer aan.
Waardoor ik maar blijf denken aan
het ondenkbare.