117. Sjoemeltekst

Met 'dank' aan Volkswagen is onze taal verrijkt met 'sjoemelsoftware', al bestond dat fenomeen al langer.

Sinds ‘Keulen’ hebben we nu ook wat je ‘sjoemeltekst’ zou kunnen noemen. Ook die is niet nieuw, net zoals de spreuk ‘De beste leugen is de halve waarheid’. Een leugen is des te overtuigender als er ook iets waars in zit.
Ik bewaar levendige herinneringen aan een medestudente in de rechten. Vooral omdat ze zo leuk was – dat mag ik niet verzwijgen –, maar ook vanwege haar ervaringen bij de zogeheten ‘rechtswinkel’. Met een zeer ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel kon ze erg boos worden bij de verhalen die de cliënten haar daar kwamen vertellen over het onrecht dat hen was aangedaan. Het duurde een tijdje voor ze er achterkwam dat dat onrecht er vaak anders uit ging zien door wat ze haar níet vertelden.
‘Sjoemeltekst’ is dan ook niet alleen tekst waaraan gerommeld is, maar ook die waarin dingen zijn weggelaten. Voor ‘het goede doel’, of niet. In het geval van ‘Keulen’ en ‘Zweden’ lijkt het erop dat men wangedrag van jonge immigranten, al dan niet vluchtelingen, heeft verzwegen. En wel om ‘rabiaat rechts’, dat het op die groepen heeft voorzien, niet nog meer wind in de zeilen te geven. Een nobel streven, maar wel verkeerd.

bol.M
Alleen de piano


Zoals hier al vaker betoogd, staat een kapot uurwerk wel tweemaal daags gelijk.
Erbarmelijk te weinig om je zelfs maar een etmaal door te laten leiden, maar toch. Zelfs dat willen ontkennen komt de geloofwaardigheid niet ten goede en werkt averechts.

tijd.M

Zeker, het is juist rabiaat rechts dat zich van halve waarheden bedient, of flintertjes daarvan, maar dat is geen reden om in omgekeerde richting hetzelfde te doen.

Dat neemt niet weg dat een enkele kanttekening bij het genoemde wangedrag geen kwaad kan. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat de daling van de criminaliteitscijfers in New York niet zozeer het gevolg is van een ‘zero tolerance‘-beleid, als wel van een demografische ontwikkeling die gepaard gaat met een daling van het aantal jonge mannen.
Omgekeerd, maakt men zich in China zorgen over de relatieve toename van het aantal jonge mannen ten opzichte van het aantal jonge vrouwen (als gevolg van de één-kind-politiek). Kortom, jonge mannen en wangedrag onderhouden vaak een vaste relatie. Gefrustreerde jonge mannen nog eens in het kwadraat. (Zodra ze een vaste relatie krijgen met een vrouw gaat het vaak beter).

paal.M

Hoe dan ook, één ding moet als een paal boven water staan: asielzoekers, jong of oud, die zich vergrijpen aan de hen geboden gastvrijheid hebben het recht daarop voor altijd verspeeld.

krabbel

N.B.
Een aantal van die ‘rabiaat rechtse’ groeperingen heeft trouwens opvallend linkse trekjes. Je zou ze eerder bijna ‘nationaal-socialistisch’ noemen, als die kreet niet al eens was uitgevonden. Met alle ballast van dien.