99. Schaamte

Als Geert W., die van de Partij Voor de Verongelijkten, mij iets heeft geleerd dan is het wel je voor je eigen land te schamen.

Maar is dat wel alleen zijn schuld? Nee. De schaamte zit er vooral in dat, na alles wat W. heeft uitgekraamd, zijn partij in de peilingen zo hoog staat.
Zijn de drugshandelaren schuldig aan het drugsgebruik? Nee. Doorgaans leveren ze slechts aanbod bij een bestaande vraag. De echte ‘schuldigen’, voor zover daarvan bij drugsgebruik sprake is, zijn de drugsgebruikers zelf.
Mensensmokkelaars worden verafschuwd. Maar je kan net zo goed zeggen dat ze mensen helpen. Tegen een prijs. Schuldig aan die handel zijn ze niet. Eerder wijzelf. Zoals eerder hier betoogd, werpen we tariefmuren op die het ontwikkelingslanden moeilijk maken en vissen we hun zeeën leeg. Dus geen wonder dat ze gaan bewegen. Richting de rijken.

houvast.M

En waarom laten we vluchtelingen uit oorlogslanden, die we zowel op morele gronden als verdragsrechtelijk sowieso moeten opnemen, eerst helletochten maken dwars door half Europa?
Kortom, ook internationaal is er reden voor schaamte.

Zeker, de vluchtelingen, het zijn er veel. Dat je het daar benauwd van krijgt is begrijpelijk. Maar, goed verdeeld over veel landen kunnen ze er best bij. In delen van ons eigen land is zelfs sprake van een krimpprobleem. Demografisch gezien hebben heel wat landen juist immigranten nodig.
Natuurlijk, zo’n migrantenstroom is nooit zondarenvrij. Anders hadden Hollywood en wij nooit ‘The Godfather’ gehad. Onder degenen die zich exorbitante ‘reiskosten’ kunnen permitteren zijn zowel de besten als de boeven. Ook bestaat de kans dat er een terrorist tussen zit. Maar het is waarschijnlijker dat terroristen andere wegen kiezen. Of al bij ons zijn.
Van echte vluchtelingen kan je eerder iets goeds verwachten.

krabbel